• Sportowe Talenty

     • W związku z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczynamy proces rejestracji w ewidencji ,,Sportowe Talenty”.

      Program realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem
      Edukacji i Nauki. Każda placówka szkolna jest zobowiązana do założenia i prowadzenia konta
      w programie Sportowe Talenty.

      Co roku w okresie od marca do końca kwietnia nauczyciele na lekcjach wychowania fizycznego mają
      obowiązek przeprowadzenia testów sprawnościowych oraz zebrania od rodziców informacji o wadze
      i wzroście uczniów. Dotyczy uczniów klas IV – VIII ora szkół ponadpodstawowych.

      Więcej na temat samego programu, wszystkie aktualne informację, dokumenty, dane kontaktowe
      oraz pomocne instrukcje związane z uczestnictwem w programie Sportowe Talenty mogą odszukać
      Państwo na stronie www.sportowetalenty.gov.pl

      Instrukcja dla rodziców i opiekunów– pomiary somatyczne
      https://sportowetalenty.gov.pl/?info=documents&addinfo=measurements

      Na stronie internetowej znajduje się oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dotyczące pomiaru
      somatycznego (wzrost, waga).