• O szkole

  • Nasza szkoła jest placówką z wieloletnią tradycją. Rozpoczęcie jej działalności datuje się na rok 1624. Na przełomie wieków szkoła przekształcała się i rozbudowywała. Obecnie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Szkoła posiada 27 sal lekcyjnych, pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz sprzęt audiowizualny, salę gimnastyczną, pełnowymiarową halę sportową, dwa boiska szkolne, bibliotekę, jadalnię.

   Nauczyciele prowadzą różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół - między innymi Szkolny Klub Sportowy oraz koła zainteresowań przedmiotowych.

   W dniu 20 listopada 2004 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Poświęceń dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski w obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Od tej chwili organizowanych jest w szkole wiele uroczystości i konkursów poświęconych osobie patrona. Są one okazją do inicjowania spotkań społeczności lokalnej z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

   Nawiązana została także współpraca ze szkołą Albert Altalanos Iskola Jaszbereny na Węgrzech oraz z Zespołem Szkół im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku. 18 maja 2005 roku przedstawiciele szkoły uczestniczyli w organizowanym w Wadowicach Zjeździe Szkół Noszących Imię Jana Pawła II. Otrzymaną tam sadzonkę dębu uroczyście zasadzono przed szkołą obok pamiątkowej tablicy.

   Szkoła posiada własne logo symbolizujące flagę w barwach papieskich na tle otwartej księgi z monogramem Jana Pawła II.

   15 października 2008 roku odbyła się kolejna historyczna dla życia szkoły uroczystość nadania sztandaru. Poświęcenia dokonał na specjalnie zorganizowanej mszy świętej w suskim kościele parafialnym ks. Franciszek kard. Macharski, po czym odbyła się oficjalna część uroczystości. W budynku Zespołu szkół burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt uroczyście przekazał sztandar dyrektorowi Zespołu Szkół Piotrowi Kubieńcowi.