• Stworzenie Ekopracowni Przyrodniczej

     • "Stworzenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
      w Suchej Beskidzkiej Ekologicznej” sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Miasto Sucha Beskidzka"

      W naszej szkole w okresie od 01.07.2023 r. do 30.11.2023 r., realizowano projekt "Stworzenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej". Pracownia została tak wyposażona, aby mogła stanowić nowoczesne i kreatywne miejsce edukacji ekologicznej. Celem projektu było polepszenie warunków nauczania z zakresu edukacji przyrodniczej, w tym ekologicznej, a poprzez to wzrost motywacji uczniów do nauki i poznawania świata przyrody, w tym poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymentowanie, czy udział w warsztatach i innych działaniach ekologicznych. W ramach projektu wyremontowano i wyposażono salę lekcyjną, przeznaczoną szczególnie do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i przyrody.
       

      W czasie ostatnich wakacji wyremontowano pomieszczenie, w tym usunięto stare meble, odmalowano ściany. Jedna ze ścian została pokryta tapetą przedstawiającą las brzozowy. Wymieniono wszystkie rolety okienne na zielone. Ekopracownia została wyposażona w wygodne, jednoosobowe stoliki uczniowskie oraz ergonomiczne krzesła, koloru żółtego i zielonego. Na głównej ścianie ekopracowni zamontowano duży monitor interaktywny z dostępem do internetu. Dodatkowo sprzęt ten jest wspierany zasobami  przesyłanymi z przenośnego komputera. W trakcie procesu dydaktycznego wykorzystywane są zasoby edukacyjne z interaktywnych plansz z zakresu biologii i chemii oraz multimedialnych programów edukacyjnych, tzw. Multimedialna Pracownia Przyrodnicza, przeznaczonych do nauczania tych przedmiotów. Ekopracownia została wyposażona w nowoczesne dygestorium oraz stół laboratoryjny do prowadzenia doświadczeń oraz zestawy odczynników chemicznych. Zorganizowano również stanowisko do prowadzenia obserwacji mikroskopowych. Wszystko razem stanowi teraz przyjazne dla uczniów miejsce do nauki.
       

      Realizacji tego zadania przyświecał nadrzędny cel - zwiększanie świadomości w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Aby osiągnąć ten cel,
      w okresie realizacji projektu zostały podjęte następujące działania:

      1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Ekodetektywi”
      w Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej.

      2. Organizacja terenowych spotkań edukacyjnych dla uczniów z pracownikami sortowni odpadów i oczyszczalni ścieków połączone ze zwiedzaniem tych miejsc, zlokalizowanych na terenie Suchej Beskidzkiej, np. w październiku siódmoklasiści uczestniczyli w lekcji chemii na obiekcie oczyszczalni ścieków. Czwarte klasy uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Nadleśnictwo Sucha na ścieżce dydaktycznej na Jasień, a szóste na podobnej ścieżce
      w podczas wyjazdu integracyjnego w Sidzinie.

      3. Organizacja warsztatów przyrodniczych dla młodszych dzieci przez uczniów najstarszych klas w nowej ekopracowni. Zajęcia miały formę pokazów doświadczeń przyrodniczych oraz prezentację dostępnych dla uczniów pomocy dydaktycznych, w tym mikroskopów
      z elektronicznym wyświetlaczem, okularów VR i innego sprzętu dydaktycznego. Uczniowie mogli też rozwiązywać ciekawe zadania biologiczne i chemiczne, wykorzystując tablety, przenośny komputer i monitor multimedialny, tablice interaktywne oraz multimedialna tablicę przyrodniczą.

      4. Przygotowanie wystawy ekologicznej prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Tematy prac plastycznych: Ekologia,  Kompozycje z zasuszonych roślin, Nie dla czadu, Drugie życie odpadów. Młody ekolog 0 kto to taki? Ponadto przygotowano gazetkę z katalogiem różnych działań ekologicznych, podejmowanych przez naszą szkołę.

      5. Przybliżenie uczniom problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie w oparciu o materiały edukacyjne proponowane przez Edukacyjna Sieć Antysmogową. Ponadto na jednym z korytarzy szkolnych zamontowano monitor wyświetlający informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Oprócz tego uczniowie oraz inni członkowie społeczności szkolnej mogą na bieżąco obserwować wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza (PM2,5 ) na zewnętrznym wyświetlaczu, zamontowanym od wielu na budynku szkoły oraz na stronie internetowej https://esa.nask.pl/szkola/id/275

      6. Zwracanie uwagi na aspekty ekologiczne podczas zajęć terenowych i wycieczek, jak również w czasie prowadzenia lekcji w szkole, np.:
      - wycieczka do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej, podczas której, uczniowie poznali życie pszczół poprzez oglądanie uli od wewnątrz, zwiedzali również ekspozycje, brali udział w warsztatach samodzielnego tworzenia świec z wosku pszczelego oraz degustowali miód i pyłek pszczeli,
      - we wrześniu br. klasy piąte wzięły udział w wycieczce do Ojcowa, podczas której dowiedziały się wiele o ochronie przyrody w formie parku narodowego, odwiedzili Jaskinię Nietoperzową, muzeum w Ojcowskim Parku Narodowym oraz zamek i zobaczyli Maczugę Herkulesa,
      - w październiku br. klasy szóste uczestnicząc w wyjeździe integracyjnym do Sidziny uczestniczyli w zajęciach terenowych w lesie (poszukiwanie ustalonych wcześniej okazów przyrodniczych), wzięli udział w quescie, podczas którego m.in. poznali roślinność starych przydomowych ogródków i dowiedzieli się o uprawie lnu i procesie wyrobu tkanin lnianych.

      W okresie trwania projektu, jak również w przyszłości realizowane będą różne działania promujące dbałość o środowisko naturalne.

      Przykłady działań promujących ekologię:
      - z okazji Dnia Drzewa uczniowie posadzili sosenki, które otrzymali od Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej; każda grupa nazwała swoje drzewko, a w 2028 roku, gdy uczniowie będą opuszczać mury szkoły sprawdzą, kto bardziej urósł - drzewka czy oni; od kilku lat mamy zwyczaj sadzenia drzewka upamiętniającego rocznik opuszczający szkołę,
      - na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali różnorodne doświadczenia,
      oraz przy pomocy m.in. odczynników chemicznych tworzyli świecące, chemiczne lampy
      z lawą; wykorzystywali chromatografię do rozdzielania różnych barwników, w tym rozdzielali barwniki zawarte liściach pietruszki i w czarnym tuszu; innym razem tworzyli kolorowe kolumny chemiczne oraz produkowali ekologiczne, pachnące mydełka,
      - podczas zajęć kółka biologicznego uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe z wykorzystaniem preparatów trwałych oraz mokrych, samodzielnie przygotowanych, przygotowując się do Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii często wykorzystywali monitor interaktywny oraz zasoby materiałów edukacyjnych w tym plansze interaktywne, przyrodnicza pracownię multimedialna i filmy, które skutecznie pomogły
      w powtarzani i utrwalaniu materiału,
      - zajęcia z wykorzystaniem komputera przenośnego oraz zainstalowanym na nim oprogramowaniem do obsługi okularów VR pozwoliły przenieść się wirtualnie do odległych zakątków Ziemi, aby obserwować różnorodne środowiska przyrodnicze i zamieszkujące je organizmy,
      - uczniowie klas I-III uczestniczyli w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium, dzięki temu poszerzyli wiedzę o Układzie Słonecznym, w tym naszej planecie Ziemi,
      - chętni uczniowie przygotowali prace plastyczne, które przypominają o tym, jak groźny może być tlenek węgla,
      - uczniowie klas siódmych uczestniczyli w projekcie „Znamię? Znam je!, przy tej okazji dowiedzieli się jakie konsekwencje zdrowotne może mieć dziura ozonowa i zbyt intensywne promieniowanie UV,
      - nasza biblioteka szkolna przy współpracy ze Miejską Świetlicą Profilaktyczną w Suchej Beskidzkiej zorganizowała spotkanie trzecioklasistów z seniorami, podczas którego seniorzy i dzieci mogli porozmawiać o podstawowych zasadach zdrowego żywienia, wspólnie pośpiewać i poczytać wiersze o warzywach i owocach oraz stworzyć warzywno-owocowe przywieszki, a na końcu degustować pyszną i zdrową sałatkę owocową.

      Nauka w nowoczesnej ekopracowni sprzyjała rozwojowi uczniów i przyczynia się do wzrostu zainteresowania ekologią oraz inspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Dzięki wyposażeniu nowej pracowni realizacja celów programu z przyrody, biologii i chemii jest w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna ma teraz formę ciekawszą i przyjemniejszą dla uczniów, co wpływa lepszą motywację uczniów do nauki, zaś nauczycieli inspiruje do innowacyjnych pomysłów. Nowoczesna ekopracownia jest spełnieniem marzeń uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogą teraz rozwijać swoje pasje badawcze. Zajęcia w nowoczesnej ekopracowni pozwalają na zastosowanie metod aktywizujących i technik kreatywnego myślenia, które doskonalą umiejętność uczenia się przez doświadczenie.  Dzięki nowoczesnym narzędziom TIK uczniowie mają możliwość analizować wyników pomiarów tworząc wykresy, tabele porównawcze, prezentacje multimedialne, czy filmy obrazujące przebieg eksperymentów.
      Uprzejmie dziękujemy WFOŚiGW w Krakowie oraz władzom Miasta Sucha Beskidzka umożliwienie nam udziału w projekcie.

       

      Krystyna Wajdzik – szkolny koordynator projektu

     • Pasowanie pierwszoklasistów

     • W dniu 24 października 2023r. społeczności naszej szkoły powiększyła się o pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów.

      Dzień ten był wyjątkowy nie tylko dla nich, ale także dla ich rodziców, nauczycieli oraz dla dyrekcji szkoły. Dzieci długo przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia i zdały swój pierwszy egzamin śpiewająco.

      Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia wychowawczynie - panie Magdalena Boczek i Jolanta Kołodziejczyk wręczyły swoim wychowankom dyplomy, a rodzice upominki, które przydadzą się na lekcje wychowania fizycznego. Gratulujemy i witamy w szkole!