Promocja

WIELOLETNIE SUKCESY W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY

  • Wysłane przez webmaster w czw., 12/02/2015 - 13:40

Najzdolniejsi i najbardziej pracowici uczniowie każdego roku mogą uczestniczyć w konkursach wiedzy z wybranego przez siebie przedmiotu. Chętnych zawsze jest dużo.

Każdy uczeń może wystartować w eliminacjach szkolnych. Najlepsi kwalifikują się do etapu rejonowego. W etapie tym uczestniczą uczniowie z powiatu suskiego, myślenickiego oraz wadowickiego.

Rewelacyjne EWD 2014 naszego Gimnazjum !

  • Wysłane przez webmaster w wt., 23/09/2014 - 17:24

Czym jest EWD? Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom nauczania gimnazjum.

Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych np. średnich nie daje pełnego obrazu kształcenia w danej szkole, gdyż miara ta nie informuje, w jakim stopniu szkoła przyczyniła się do rozwoju ucznia. Dlatego właśnie wartość EWD wskazuje przyrost wiedzy uczniowskiej, który nastąpił w ciągu trzech lat edukacji w gimnazjum.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY NA PRZYJECIE DZIECI SZEŚCIOLETNICH

  • Wysłane przez webmaster w pt., 14/03/2014 - 13:39

Przyjęcie sześciolatków w poczet uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 jest jednym z najważniejszych zadań wyznaczonych naszemu środowisku szkolnemu. Nasza szkoła jest w pełni przygotowana na przyjęcie najmłodszych dzieci do szkoły, co osiągnęliśmy poprzez starania Burmistrza Miasta, Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Dni otwartej szkoły „u Jana Pawła”

  • Wysłane przez webmaster w pon., 10/03/2014 - 20:11

W dniu 6 marca 2014r. nasza szkoła otwarła szeroko swoje drzwi dla gości – rodziców przyszłorocznych klas I szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dyrekcja i grono pedagogiczne chciały tego dnia zaprezentować osiągnięcia szkoły i zapoznać ich z ofertą zajęć pozalekcyjnych naszego Zespołu. Goście mogli zajrzeć do klas i pracowni, zobaczyć bibliotekę, stołówkę, szatnię.

Strony