Podręczniki

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 • Wysłane przez webmaster w pt., 10/06/2016 - 20:54

Publikujemy szkolne zestawy podręczników obowiązujące w nowym roku szkolnym 2016/17: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (kl. 6 SP i III GIM)

Książki dla Oddziału Przedszkolnego: Kolorowy Start pakiet pieciolatka i sześciolatka, Wydawnictwo Mac, język angielski Start with fluffy!, który, jest częścią cyklu Kolorowy Start.

RELIGIA kl. "0" - Jesteśmy dziećmi Bożymi dla 5-latków, red. ks. T. Panuś, wyd. Św. Stanisława

UWAGA!

Uczniowie od klas pierwszych do piątych szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki w ramach dotacji MEN (wyjątek: religia, wychowanie do życia w rodzinie).

RELIGIA 1 SP - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisław, Kraków 2012 - podręcznik niedotowany

RELIGIA 2 SP -  Kochamy pana Jezusa, red. ks. T. Panuś, wyd. św. Stanisław, Kraków 2013 - podręcznik niedotowany

RELIGIA 3 SP - Przyjmujemy Pana Jezusa, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisław, Kraków 2014- podręcznik niedotowany

RELIGIA kl. 4 -  Słuchamy Pana Boga ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. Św. Stanisław, Kraków 2012 - podręcznik niedotowany

RELIGIA kl.5 - Wierzymy Pana Boga ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. Św. Stanisław, Kraków 2013 - podręcznik niedotowany

RELIGIA kl. 6 -   W Kościele umacniamy wiarę,  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wyd. św. Stanisław, Kraków 2014 - podręcznik niedotowany

WDŻ kl. 5 - Ćwiczenia Wychowanie do życia w rodzinie. Wędrując ku dorosłości SP 5,  Elżbieta Purzycka, Maria Selke, wyd. Rubikon  -  podręcznik niedotowany

WDŻ kl. 6 - Ćwiczenia Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl. 6 szkoły podst., Teresa Król, Krystyna Maśnik, Józef Nowakowski, Gabriela Renkiewicz, wyd. Rubikon - podręcznik niedotowany

RELIGIA kl. I GIM  - "Spotkanie ze Słowem" red. ks. T. Panuś R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisław, Kraków 2012 - podręcznik niedotowany

RELIGIA II GIM - Aby nie ustać w drodze    ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka    Św. Stanisław, Kraków 2013 -  podręcznik niedotowany

WDŻ -  Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum praca zbiorowa pod red. Teresy Król, Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 205/2011/z1/2015- podręcznik niedotowany

RELIGIA kl. III GIM W miłości Boga ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wyd. Św. Stanisław, Kraków 2014- podręcznik niedotowany

 

Podręczniki do oddziału przedszkolnego

 • Wysłane przez webmaster w śr., 19/08/2015 - 13:25

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/16 dzieci uczęszczające do naszego Oddziału Przedszkolnego będą korzystały z pakietu  Kraina przedszkolaka. Roczne przygotowanie przedszkolne + język angielski wyd. MAC Edukacja.

Książkę (kary pracy) do j. angielskiego można kupić osobno lub w pakiecie Kraina przedszkolaka. Roczne przygotowanie przedszkolne.

 

UWAGA!

Uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki w ramach dotacji MEN (wyjątek: religia, wychowanie do życia w rodzinie).

Dofinansowanie zakupu podręczników

 • Wysłane przez webmaster w śr., 12/11/2014 - 20:41

Pedagog szkolny informuje, że wszystkie złożone przez rodziców wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników zostały ropatrzone pozytywnie. Urząd Miasta dokonał już przelewów na konta bankowe, natomiast osoby nieposiadające konta zostaną powiadomione o terminie zgłoszenia się po wypłatę do kasy Urzędu Miasta.

KOMUNIKAT dla Rodziców uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1

 • Wysłane przez webmaster w pon., 25/08/2014 - 15:00

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła wyposaży uczniów klasy I w wymagane podręczniki i materiały edukacyjne, za wyjątkiem podręcznika do religii. Elementarze będą przekazane uczniom w dniu 1 września br., natomiast pozostałe materiały edukacyjne niezwłocznie po ich dostarczeniu do szkoły przez wydawnictwo.

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAOWWEJ

 • Wysłane przez webmaster w śr., 09/07/2014 - 22:22

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej informuje, że dla uczniów klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/15 ustalono następujący zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych (proszę wstrzymać się z zakupem):

Pomoc na dofinansowanie podręczników szkolnych

 • Wysłane przez webmaster w czw., 03/07/2014 - 20:31

Pomoc na dofinansowanie podręczników szkolnych przysługuje dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia...

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Wysłane przez webmaster w pt., 06/06/2014 - 11:13

Poniżej znajdują się szkolne zestawy podręczników obowiązujące w nowym roku szkolnym:

1. Szkolny zestaw podręczników do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

2. Szkolny zestaw podręczników do gimnazjum.

Dodatkowo informujemy, że dla uczniów klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/15 ustalono następujący zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

 1. Podręcznik rządowy  „EleMENtarz”.
 2. Zeszyty zintegrowane, cz. 1-4 „Moje ćwiczenia”, wyd. Grupa Edukacyjne S.A (MAC Edukacja, Juka) (w ramach dotacji celowej w kwocie 50 zł).
 3. Język angielski, podręcznik „Super Sparks”, cz. 1, wyd. Oxford (w ramach dotacji celowej w kwocie 25 zł).
 4. Religia, „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A.Berski, wyd. Św. Stanisław, Kraków 2012 (należy zakupić we własnym zakresie lub od starszych dzieci).

Pomoc na dofinansowanie podręczników szkolnych

Strony