Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

PRZYRODA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

HISTORIA I HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

JĘZYK POLSKI

ZAJĘCIA TECHNICZNE

MATEMATYKA

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

J. NIEMIECKI

J. ANGIELSKI

MUZYKA

PLASTYKA

WOS