WAKACYJNY WYJAZD NA WĘGRY

  • Wysłane przez webmaster w pon., 29/05/2017 - 11:34

​W ramach współpracy miast Suchej Beskidzkiej i Jaszbereny w dniach 16 – 22 lipca 2017 r. organizowany jest wyjazd 30-osobowej grupy uczniów suskich szkół na Węgry.

Zgłoszenia chętnych uczniów można składać w sekretariacie szkoły do 6 czerwca 2017 r. Przyjmowane są zgłoszenia uczniów od klasy V. Druki zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły oraz tutaj.

Planuje się, że dzieci będą zakwaterowane w rodzinach węgierskich, które będą zapewniać śniadanie i kolację. Natomiast obiad, jak również program całego wyjazdu będzie przygotowany przez Miasto Jaszbereny. Transport zapewnia Miasto Sucha Beskidzka.

Dziecko powinno posiadać dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub ważny paszport oraz EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Ustalenie ostatecznej listy uczestników wyjazdu nastąpi w dniu 9 czerwca br. Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci z rodzin, które w okresie 23 czerwca -3 lipca 2017 r. będą gościły u siebie dzieci węgierskie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decydować będą w szczególności następujące kryteria:

  • samodzielność i operatywność ucznia
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim
  • aktywność dziecka w szkole, w tym zaangażowanie społeczne
  • ocena zachowania.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły. O zakwalifikowaniu się do wyjazdu rodzice dziecka zostaną poinformowani telefoniczne. Udział dziecka w wyjeździe jest bezpłatny. Rodzice zapewniają jedynie kieszonkowe.

K. Wajdzik – dyr. szkoły