INWESTYCJA W EDUKACJĘ – BRAMĄ DO SUKCESU W GMINIE SUCHA BESKIDZKA

  • Wysłane przez webmaster w pon., 04/09/2017 - 14:12

Jak polubić matematykę, fizykę, chemię, biologię czy geografię? Jak uczyć, by uczniowie nie nudzili się na lekcjach przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i osiągali wymierne sukcesy na tych zajęciach? Jak sprawić wreszcie, by nauka nie była rutyną, a stała się pasją na całe życie?

Przed szansą na znalezienie odpowiedzi na te i pewnie wiele innych pytań stanęli uczestnicy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uczniowie i nauczyciele z suskich szkół podstawowych. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu aż 380 uczniów z naszej gminy, w tym 130 z SP nr 1 oraz 100 z klas gimnazjalnych, będzie mogło rozwijać tzw. kompetencje kluczowe na dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz technicznych z wykorzystaniem metody eksperymentu, programowania przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dla 59 uczniów przygotowane zostaną także prowadzone w trybie indywidualnym zajęcia wyrównawcze, mające zwiększyć ich szanse edukacyjne.

Szkolenia nauczycieli ruszyły pełną parą. Projekt przewiduje również doposażenie szkół w służące jak najlepszej realizacji zajęć pomoce dydaktyczne, materiały multimedialne. Nasza szkoła zyska Przedmiotową Pracownię Międzyszkolną!

Działania te zostaną zaplanowane zgodnie z rozkładem zajęć w ramach organizacji roku szkolnego, czyli w okresie od września 2017 do czerwca 2018 roku z uwzględnieniem przerw świątecznych, wakacji i ferii.

Wszyscy uczestnicy projektu oczekują, iż zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (doświadczenie, eksperyment, gry dydaktyczne, obserwacje, projekcja filmów przyrodniczych, różnorodne ćwiczenia kreatywne oraz zabawy ruchowe, rozwijające logiczne i abstrakcyjne myślenie) dadzą oczekiwane rezultaty, wykraczające poza edukacyjne korzyści. Przyczynią się do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów, rozwiną ich postawy twórcze. Umocnią wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesu. Ukształtują pozytywną motywację do podejmowania zadań wymagających wysiłku i współpracy w grupie.

Najbliższy rok szkolny upłynie więc w naszej szkole pod znakiem kreatywności i satysfakcji z udziału w projekcie, który poza wymierną korzyścią, jaką jest niewątpliwie pozytywny stosunek do edukacji, zaowocuje wieloma emocjami, a spotkanie z nauką stanie się także zabawą i przygodą!