Goście z Węgier

  • Wysłane przez webmaster w wt., 01/04/2014 - 13:57

W ostatnią sobotę, 29 marca 2014 r. nasza szkoła gościła przedstawicieli partnerskiego miasta Jaszbereny na Węgrzech w towarzystwie władz Suchej Beskidzkiej i dyrektorów suskich szkół.

Wizyta rozpoczęła się od szkolnej biblioteki, w której Pani Bożena Leśniakiewicz opowiedziała o zajęciach oferowanych uczniom w tym ważnym miejscu naszej szkoły. Goście mieli okazję skreślić kilka słów przy użyciu gęsiego pióra i atramentu. Przy użyciu tych dawnych przyborów piśmienniczych dokonali także wpisu do naszej Księgi pamiątkowej. Chętnie przeglądali stare szkolne kroniki, jak również zdjęcia z ubiegłorocznego spotkania delegacji naszej szkoły w Jaszbereny.

Następnie wszyscy skorzystali ze szkolnej „Kawiarenki ą-ę”, w której koncertowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia.

Po wymianie propozycji dalszej współpracy pomiędzy szkołami węgierskimi i suskimi, dyrektor szkoły oraz wicedyrektorzy zaprezentowali gościom naszą szkołę, jak również najważniejsze osiągnięcia uczniów i nauczycieli.