Dziękujemy Europo!

20 czerwca 2013r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II odbyło się podsumowanie dwuletniego projektu „W stronę tolerancji…” (Developing Tolerance Towards Cultural Diversity) wspieranego przez Narodową Agencję programu „Comenius. Uczenie się przez całe życie”. W akademii uświetnionej obecnością pani Anny Śmietany, kierownika Centrum Administracji Szkół wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół oraz rodzice członków Drużyny Comeniusa. Zebrani wysłuchali przemówienia pani dyrektor Krystyny Wajdzik, która podsumowała projekt oraz przedstawiła korzyści wynikające z uczestnictwa Zespołu Szkół w Comeniusie. Głos zabrała również koordynatorka projektu, pani Marzena Kołodziejczyk, która przybliżyła historię przystąpienia naszej szkoły do programu. Po obu wystąpieniach na scenie pojawili się uczniowie. Izabela Zyzańska, Karol Gruca, Julia Fidelus oraz Joanna Kubasiak odegrali scenkę, w którą wplecione zostały niektóre rezultaty współpracy międzynarodowej. Publiczność miała okazję obejrzeć pięć filmów. Na ekranie pojawiły się: włoski wiersz narodowy, gotowanie węgierskiego gulaszu i portugalskiego Cozido a Portuguesa i kataloński taniec Sardana. Dla przypomnienia wyświetlono również „Lokomotywę” oraz polski taniec narodowy „Polonez”. Następnie głos zabrały Joanna Kołodziejczyk i Weronika Zielińska, dziękując w imieniu Drużyny Comeniusa za szansę wzięcia udziału we współpracy międzynarodowej. Po akademii publiczność została zaproszona na degustację potraw z krajów partnerskich, przygotowaną przez uczniów z Drużyny Comeniusa i ich rodziców.

Oprócz suskiej szkoły w projekcie udział wzięły placówki z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Węgier. Drużyny Comeniusa uczyły się empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych,  poszerzały swoją wiedzę w zakresie technologii komputerowej, doskonaliły język angielski. Ponadto, uczniowie i nauczyciele ze wszystkich krajów wszystkimi zmysłami poznawali kulturę swoich partnerów według schematu  „Make it, Taste it, Touch it, Say it” (wykonaj, posmakuj, dotknij, powiedz).

Najlepszą okazją do „smakowania” kultury krajów partnerskich w trakcie kończącego się w lipcu 2013r. projektu były wizyty robocze, na które każdorazowo udawały się delegacje złożone z uczniów i nauczycieli każdej ze szkół partnerskich. Gospodarzem pierwszego spotkania w październiku 2011r. był suski Zespół Szkół im. Jana Pawła II. W dniach 16-20 kwietnia 2012r. grupa Comeniusa wzięła udział w wizycie roboczej w Bagheria na Sycylii, zorganizowanej przez szkołę ICS Comprensivo Statale "Ignazio Buttitta". Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 5-9 listopada 2012r. w portugalskiej Bradze. Międzynarodowych gości podejmowała wtedy szkoła Agrupamento de  Escolas de Maximinos. W marcu 2013r. delegacje wszystkich krajów spotkały się w hiszpańskiej szkole l’Escola Josep Veciana. W maju 2013r. gospodarzem ostatniego spotkania było węgierskie Jaszbereny.

Projekt dał wszystkim dużo satysfakcji z wykonanych zadań oraz radości, która towarzyszyła ich tworzeniu. Uczniowie zawiązali międzynarodowe i szkolne przyjaźnie, nauczyli się, jak być prawdziwymi Europejczykami, promowali swój kraj, region i miasto. Oto jak swój udział w projekcie podsumowuje jedna z uczestniczek wyjazdu do Jaszbereny:

Moim zdaniem projekt „COMENIUS” jest znakomitym pomysłem, ponieważ dzięki niemu poznałam wielu wspaniałych ludzi i nawiązałam z nimi kontakty, osłuchałam się z językiem angielskim i bardzo go polubiłam, nauczyłam się wielu nowych przydatnych słów, miałam styczność z ludźmi niepełnosprawnymi, nauczyłam się komunikować z niewidomymi i głuchoniemymi. Moi rodzice są bardzo dumni z tego, że potrafiłam się porozumieć z ludźmi innej narodowości. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym programie i bardzo chciałabym w przyszłości uczestniczyć w podobnych międzynarodowych projektach. Aleksandra, 14 lat.