Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Krystyna Wajdzik

Wicedyrektor ds wychowawczych: mgr Barbara Zyzańska

Wicedyrektor ds dydaktycznych: mgr Grzegorz Wronka

W ciągu roku szkolnego dyrekcja zaprasza rodziców do zgłaszania swoich propozycji, wniosków, uwag dotyczących funkcjonowania szkoły.

Szczególnie w poniżej proponowanych godzinach:

Krystyna Wajdzik - środa - 14.30-15.30

Barbara Zyzańska - wtorek - 13.30-14.20

Grzegorz Wronka  - środa - 12.45-13.30