OPŁATY ZA OBIAD

  • Wysłane przez webmaster w pt., 03/04/2020 - 16:15

Na prośbę Pana Krzysztofa Sarny - prezesa LKS Naroże, Dyrektor szkoły zwraca się do Państwa w sprawie uregulowania opłat za obiady w szkole, dzieci które korzystały z posiłków, a nie zapłaciły do tej pory.

Zaległe wpłaty za obiady za miesiąc luty i 8 dni marca należy uregulować na konto Klubu LKS Naroże, tj. Bank Spółdzielczy oddział Maków Podh. Konto nr: 28-87990001 0010 0100 1081 0002.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA

  • Wysłane przez webmaster w pt., 27/03/2020 - 14:35

​Drodzy ósmoklasiści, w dniach 30 marca – 1 kwietnia odbędzie się dla chętnych uczniów próbny egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dla Was materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i ma być dla Was jedną z form sprawdzenia Waszej wiedzy i kolejną próbą „oswojenia się” z arkuszem...więcej.

PLAN LEKCJI ONLINE

  • Wysłane przez webmaster w śr., 25/03/2020 - 19:07

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzamy zmodyfikowany tygodniowy plan lekcji dla wszystkich klas. Plan ten będzie sporządzany w uzgodnieniu z nauczycielami, zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i udostępniany na stronie internetowej.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI

  • Wysłane przez webmaster w pt., 13/03/2020 - 14:37

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej otrzymuje sygnały o wykorzystywaniu czasu wolnego od zajęć na spotkania towarzyskie dzieci i młodzieży (zabawy na placach zabaw, wędrówki w grupach po osiedlach, po lokalach i sklepach, zakupy) w których niestety biorą udział również rodzice umawiając się nawzajem. 

INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

  • Wysłane przez webmaster w czw., 12/03/2020 - 10:16

​Informujemy, że bezpłatny dostęp do pełnej wersji dziennika elektronicznego Librus możliwy jest jedynie z użyciem wersji desktopowej tzn. należy logować się do dziennika przez komputer stacjonarny lub laptop.

W wersji desktopowej mamy darmowy dostęp do wszystkich funkcjanalności dziennia tj. zadania domowe, terminarz, wiadomości, oceny, frekwencja itp.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  • Wysłane przez webmaster w śr., 11/03/2020 - 12:50

Zgodnie z § 18 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 roku Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor szkoły zawiesza od poniedziałku 16 marca, na okres dwóch tygodni, wszystkie zajęcia szkolne.

Strony