Wrażenia spod Etny…

  • Wysłane przez webmaster w pon., 30/04/2012 - 22:15

W dniach 16-20 kwietnia 2012r. grupa Comeniusa składająca się z 5 uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, uczestniczyła w wizycie roboczej dotyczącej projektu „W stronę tolerancji”, zorganizowanej przez ICS „Ignacio Buttitta” w Bagheria na Sycylii. Tydzień ten, opisany poniżej z punktu widzenia uczestników sycylijskiej wyprawy dzień po dniu, obfitował w wiele ekscytujących wrażeń widokowych, smakowych i kulturowych.

Comeniusowa "Lokomotywa"

  • Wysłane przez webmaster w sob., 03/03/2012 - 19:47

Już w listopadzie 2011r. rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania projektowego zespołu Comenius. Poloniści Zespołu Szkół przeprowadzili w swoich klasach ankietę, w której poprosili uczniów o wskazanie najlepszego polskiego wiersza. Bezkonkurencyjna okazała się „Lokomotywa” Juliana Tuwima, która pokonała m.in. „Ptasie radio” tego samego autora.

Pierwsze półrocze 2011/12 z Comeniusem

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 22/01/2012 - 20:12

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej wykonał wielki krok w stronę Europy. A wszystko to za sprawą projektu Comenius „W stronę tolerancji” (Developing Tolerance Towards Cultural Diversity), nad którym od września 2011r. pracuje Drużyna Comeniusa składająca się z uczniów i nauczycieli całej szkoły.

Jak dotąd największym wyzwaniem, sprawdzającym umiejętności językowe oraz organizacyjne, była wizyta partnerów z Hiszpanii, Węgier, Włoch i Portugalii, która odbyła się w Suchej Beskidzkiej w październiku 2011r. Przez pięć dni uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich poznawali kulturę naszego kraju, a przedstawiciele naszej szkoły pełnili rolę ich przewodników.

RELACJA Z WIZYTY SZKÓŁ PARTNERSKICH PROJEKTU COMENIUS

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 30/10/2011 - 18:59

W dniach 24 - 28 października Zespół Szkół SP1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II gościł w swoich murach przedstawicieli ze szkół partnerskich z Jaszbereny (Węgry), Bagheria (Włochy), Perafort (Hiszpania), Braga (Portugalia) oraz z Fromborka.

Grupa składająca się z szesnastu uczniów oraz trzynastu nauczycieli z dotarła do Suchej Beskidzkiej w poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Goście zostali przywitani przez panią dyrektor Krystynę Wajdzik, koordynatora projektu, Marzenę Kołodziejczyk oraz uczniów z naszej szkoły wraz z rodzicami. Po powitalnej kolacji uczniowie z zagranicy udali się do domów swoich polskich kolegów, a nauczyciele przeszli na spotkanie organizacyjne.

Poznajemy historię i kulturę naszych partnerów

  • Wysłane przez webmaster w pt., 30/09/2011 - 17:42

Dziś w ramach projektu „odwiedziliśmy” kraje naszych przyjaciół: Hiszpanię, Portugalię, Węgry i Włochy. Poznaliśmy historię i niektóre elementy kultury naszych partnerów.
Uczniowie zaprezentowali też najbardziej znane postacie z poszczególnych państw. Podjęli również próby rozmowy w językach przedstawianych krajów. Prezentacje objęły także zwyczaje kulinarne i ciekawostki dotyczące obyczajów  poszczególnych państw. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała barwne prezentacje, wysłuchała przygotowane z wielkim zaangażowaniem i humorem audycje.
Na koniec wszyscy próbowali sił w quizach sprawdzających, co udało im się zapamiętać w trakcie audycji i prezentacji. Poprawne odpowiedzi były punktowane ocenami z historii, geografii, muzyki.

Jak to się zaczęło - projekt Comenius

  • Wysłane przez webmaster w śr., 14/09/2011 - 20:53

Wiedząc że kontakt z żywym językiem zapewni uczniom naszej szkoły znaczne podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poczyniłam starania w kierunku pozyskania szkół partnerskich chętnych do współpracy i wymiany doświadczeń. W związku z tym, w styczniu 2010r. napisałam listy i emaile do szkół w całej Europie. Wiele z nich do dziś pozostało bez odpowiedzi.

KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

  • Wysłane przez webmaster w pon., 22/08/2011 - 22:01

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

„Developing Tolerance Towards Cultural Diversity” – W stronę tolerancji...

Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu są państwa wchodzące w skład Programu Comenius.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich szkół partnerskich biorących udział w projekcie.

O programie Comenius

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 14/08/2011 - 20:28

Comenius jest programem, którego głównym celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów, zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich w efekcie rozwijając poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

Projekt „Tolerance Towards Cultural Diversity”

  • Wysłane przez webmaster w śr., 10/08/2011 - 21:05

Projekt „Tolerance Towards Cultural Diversity” ma na celu zapoznanie się z różnicami kulturowymi istniejącymi w Europie. Uczestnicy będą poznawali kulturę krajów partnerskich wszystkimi swoimi zmysłami. Będą mieli również okazję zaznajomienia się ze światem ludzi niepełnosprawnych, ucząc się przez to postaw tolerancji i empatii wobec innych.

Z wakacyjną wizytą w ZOO na Węgrzech

  • Wysłane przez webmaster w sob., 18/09/2010 - 19:49

W dniach 15.08 - 21.08.2010r., grupa uczennic i uczniów z Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej w składzie: Front Agnieszka, Jakubiak Aleksandra, Kurek Małgorzata, Krzemień Aleksandra, Łoś Małgorzata, Łoś Agnieszka, Marszałek Marta, Olech Ilona, Piergies Piotr, Polak Justyna, Rzeźniczak Michał, Steczek Natalia, Stopka Karolina, Zemlik Barbara oraz opiekunowie: Alicja Jakubiak i Michał Pilarczyk przebywała na Międzynarodowym Obozie Zoologiczno-Botanicznym w Jaszbereny na Węgrzech.

Strony