Poznajemy historię i kulturę naszych partnerów

  • Wysłane przez webmaster w pt., 30/09/2011 - 17:42

Dziś w ramach projektu „odwiedziliśmy” kraje naszych przyjaciół: Hiszpanię, Portugalię, Węgry i Włochy. Poznaliśmy historię i niektóre elementy kultury naszych partnerów.
Uczniowie zaprezentowali też najbardziej znane postacie z poszczególnych państw. Podjęli również próby rozmowy w językach przedstawianych krajów. Prezentacje objęły także zwyczaje kulinarne i ciekawostki dotyczące obyczajów  poszczególnych państw. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała barwne prezentacje, wysłuchała przygotowane z wielkim zaangażowaniem i humorem audycje.
Na koniec wszyscy próbowali sił w quizach sprawdzających, co udało im się zapamiętać w trakcie audycji i prezentacji. Poprawne odpowiedzi były punktowane ocenami z historii, geografii, muzyki.

Jak to się zaczęło - projekt Comenius

  • Wysłane przez webmaster w śr., 14/09/2011 - 20:53

Wiedząc że kontakt z żywym językiem zapewni uczniom naszej szkoły znaczne podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poczyniłam starania w kierunku pozyskania szkół partnerskich chętnych do współpracy i wymiany doświadczeń. W związku z tym, w styczniu 2010r. napisałam listy i emaile do szkół w całej Europie. Wiele z nich do dziś pozostało bez odpowiedzi.

KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

  • Wysłane przez webmaster w pon., 22/08/2011 - 22:01

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

„Developing Tolerance Towards Cultural Diversity” – W stronę tolerancji...

Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu są państwa wchodzące w skład Programu Comenius.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich szkół partnerskich biorących udział w projekcie.

O programie Comenius

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 14/08/2011 - 20:28

Comenius jest programem, którego głównym celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów, zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich w efekcie rozwijając poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

Projekt „Tolerance Towards Cultural Diversity”

  • Wysłane przez webmaster w śr., 10/08/2011 - 21:05

Projekt „Tolerance Towards Cultural Diversity” ma na celu zapoznanie się z różnicami kulturowymi istniejącymi w Europie. Uczestnicy będą poznawali kulturę krajów partnerskich wszystkimi swoimi zmysłami. Będą mieli również okazję zaznajomienia się ze światem ludzi niepełnosprawnych, ucząc się przez to postaw tolerancji i empatii wobec innych.

Z wakacyjną wizytą w ZOO na Węgrzech

  • Wysłane przez webmaster w sob., 18/09/2010 - 19:49

W dniach 15.08 - 21.08.2010r., grupa uczennic i uczniów z Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej w składzie: Front Agnieszka, Jakubiak Aleksandra, Kurek Małgorzata, Krzemień Aleksandra, Łoś Małgorzata, Łoś Agnieszka, Marszałek Marta, Olech Ilona, Piergies Piotr, Polak Justyna, Rzeźniczak Michał, Steczek Natalia, Stopka Karolina, Zemlik Barbara oraz opiekunowie: Alicja Jakubiak i Michał Pilarczyk przebywała na Międzynarodowym Obozie Zoologiczno-Botanicznym w Jaszbereny na Węgrzech.

Strony