MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 24/09/2021 - 10:31

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Dyrektor szkoły przekazuje informację dla rodziców dotyczącą możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:

SZCZEPIENIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PRZECIWKO SARS-COV-2

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 03/09/2021 - 20:53

Od września szczepienia uczniów w szkołach

przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów    

w wieku od 12 do 15 roku życia

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, z którym jako Dyrektor Szkoły, mam obowiązek zapoznać rodziców oraz uczniów naszej szkoły. 

ŚWIETLICA SZKOLNA

  • Wysłane przez webmaster w wt., 31/08/2021 - 16:02

Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy będą w tym roku szkolnym korzystać z dowozów, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 1 września br. do świetlicy szkolnej po odbiór KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DOWOZY.

Wypełnione i podpisane należy złożyć do świetlicy do dnia 10 września br.

DOBRY START 300+

  • Wysłane przez webmaster w czw., 01/07/2021 - 20:50

​Informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów: portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu empatia.mpips.gov.pl.

Strony