ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

  • Wysłane przez webmaster w śr., 16/06/2021 - 14:08

​Szanowni Rodzice, zgodnie z treścią Rozporządzenia MEiN z dnia 28 maja 2021r. (Dz.U. z 2021 poz. 983) informuję, że od września do grudnia 2021 roku zostają uruchomione zajęcia wspomagające dla uczniów w celu opanowania i utrwalenia wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Projekt zakłada, że w zajęciach wspomagających będą mogli uczestniczyć uczniowie przyszłorocznych klas IV-VIII szkoły podstawowej. Na każdy oddział przypadnie 10 godzin dodatkowych zajęć z wybranego przez dyrektora i radę pedagogiczną przedmiotu wymagającego wsparcia.

Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach będzie wypełnienie przez rodzica deklaracji, które będą dostępne u wychowawców oraz na stronie internetowej szkoły. Deklaracje będą mogły być zbierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skan) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły we wrześniu poinformuje o wybranych przedmiotach w ramach zajęć wspomagających oraz o szczegółowych terminach realizacji zajęć dla poszczególnych oddziałów.