WIOSENNY BIEG PRZEŁAJOWY

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pon., 25/04/2022 - 15:01

REGULAMIN ZAWODÓW 
 ,,WIOSENNY BIEG PRZEŁAJOWY’’ 

CELE :
- aktywizacja całych rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego 
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 
- propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku
-  promocja miasta
TERMIN ZAWODÓW :
- 30 kwietnia 2022 r.(sobota) godz. 10.00
MIEJSCE ZAWODÓW :     - Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej 

ORGANIZATORZY :
- Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
- Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

UCZESTNICY :
-  w  biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych – 2015 i młodsi, osobno dziewczęta i chłopcy 
-  uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, która musi zawierać informację o braku przeciwskazań zdrowotnych na start w zawodach ( dotyczy dzieci, które przyjdą na stadion bez rodziców/prawnych opiekunów, wzór zgody poniżej)  oraz ważną legitymację szkolną

ZGŁOSZENIA :
- zapisy w dniu zawodów od godz. 09.00, uczestnicy otrzymują kartę startową, którą oddają na mecie po zakończonym biegu
DYSTANSE :
rocznik 2015 i młodsi dziewczęta - 200 metrów
rocznik 2015 i młodsi chłopcy     -  300 metrów
rocznik 2013 – 2014 dziewczęta  – 300 metrów
rocznik 2013 – 2014 chłopcy       – 300 metrów
rocznik 2011 – 2012 dziewczęta  - 400 metrów
rocznik 2011 – 2012 chłopcy       - 600 metrów
rocznik 2009 – 2010 dziewczęta  - 600 metrów
rocznik 2009 – 2010 chłopcy       - 800 metrów
rocznik 2007-2008 dziewczęta     - 800 metrów
rocznik 2007-2008 chłopcy        - 1000 metrów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach.
W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.
Za stan zdrowotny zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie

WZÓR ZGODY NA UDZIAŁ W BIEGACH.