WIELODNIOWE WYJAZDY EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 (MAJ – CZERWIEC 2019)

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 07/10/2018 - 19:17

​Tradycją naszej szkoły jest organizowanie dla uczniów wielodniowych wyjazdów edukacyjnych. Wyjazdy te mają na celu w szczególności: poznanie nowych miejsc, ich środowiska przyrodniczego, tradycji, kultury i historii, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważnym aspektem wyjazdów edukacyjnych jest również praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego czy niemieckiego(wyjazdy zagraniczne) oraz kształtowanie samodzielności uczniów.

Każdego roku wybierane jest inne miejsce. I tak w 2011 roku była to Czarnogóra (miejscowość Bar), w 2012 - Włochy (Cesenatico), w 2013 - Grecja (Olimpic Beach), w 2014 Bułgaria (Sozopol), w 2015 Hiszpania(Costa Brava), w 2016 Włochy (Rimini), w 2017- Chorwacja(Drvenik), w 2018-Grecja(Skotina). W tym roku proponujemy wyjazd do Włoch, Czarnogóry.

Oferty:

Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie największej ilości chętnych do udziału w wyjeździe.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców i uczniów do zapoznania się z ofertami. Oferty te zostały przygotowane z uwzględnieniem sugestii i uwag Rodziców oraz nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w czasie wyjazdów. Wstępne zgłoszenia uczniów do udziału w wycieczce zagranicznej przyjmuje kierownik wycieczki pani Agnieszka Mikołajek – Kraus od 15.10-31.10.2018r. Zapraszamy K. Wajdzik