WIELKIE SPRZĄTANIE ŚWIATA

  • Wysłane przez webmaster w czw., 03/10/2019 - 14:02

W ramach tegorocznej edycji Sprzątania Świata zwracano uwagę na rolę jaką każdy z nas może odegrać w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w dążeniu do czystego środowiska.

Celem przedsięwzięcia jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich potencjału jako surowców do ponownego wykorzystania. W interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej odpadów było poddawanych recyklingowi.

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła, mimo niepogody włączyła się czynnie w te działania. Uczniowie sprzątali następujące tereny: wzdłuż schodów na odcinku od ul. A. Krajowej, las i teren po obu stronach potoku od budynku GOPR-u do ul. A Krajowej, teren pomiędzy garażami przy ul. Gospodarczej oraz za garażami przy ul. Zielonej. Klasy najmłodsze- teren szkoły.

W dniu 20 września na płycie Rynku w Suchej B. odbyło się podsumowanie tej akcji. Starsi uczniowie z naszej szkoły przygotowali ciekawe, przyrodniczo-ekologiczne przedstawienie. Najmłodsi wzięli udział w konkursach. Wykonali prace: nowa rzecz (zabawka, przedmiot użytkowy, instrument) wykonana z odpadów, plakat informacyjny przedstawiający wykorzystanie odpadów. Ponadto z uwagi na odbywający się równolegle Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu (22.09) dzieci stworzyły "żywy rower”, promując poruszanie się rowerem zamiast samochodu.

Za rok znowu się tu spotkamy i czynnie włączymy w tą akcję.