SZCZEPIENIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PRZECIWKO SARS-COV-2

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 03/09/2021 - 20:53

Od września szczepienia uczniów w szkołach

przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów    

w wieku od 12 do 15 roku życia

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, z którym jako Dyrektor Szkoły, mam obowiązek zapoznać rodziców oraz uczniów naszej szkoły. 

W pakiecie informacyjnym dotyczącym organizacji procesu szczepień określono obowiązki i zadania dyrektora szkoły. 

Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły). W pakiecie m.in. poruszono kwestię obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Szczegółowa kwestia szczepień omówiona zostanie na zebraniach z rodzicami, które odbędą się w przyszłym tygodniu – harmonogram zebrań z rodzicami zamieszczony został na stronie internetowej oraz gazetce informacyjnej w budynku szkoły.

Proszę rodziców uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia o zapoznanie się  z przygotowanymi materiałami.