SMOG – STOP!

  • Wysłane przez webmaster w wt., 26/02/2019 - 19:08

W ramach projektu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa) biblioteka szkolna organizuje międzyklasowy konkurs plastyczny na plakat antysmogowy.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł powietrza, kształtowanie aktywnych postaw pro ekologicznych, upowszechnienie wśród uczniów znajomości zagadnień ekologicznych, w tym antysmogowych i inspirowanie do aktywności twórczej.

Serdecznie zapraszamy.