REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

  • Wysłane przez webmaster w pt., 05/09/2014 - 13:24

​REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

1. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi z dziennika lekcyjnego.

2. Losowany numerek jest jeden dla całej szkoły i obowiązuje przez dany dzień.

3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 18:00 i widoczny jest na kontach Uczniów oraz Rodziców w Systemie Librus.

4. „Szczęśliwy numerek” jest do wykorzystania następnego dnia.

5. Uczeń, którego numer wylosowano ma prawo nie pisać niezapowiedzianych kartkówek, być zwolniony z ocenianych odpowiedzi ustnych oraz ze sprawdzania zadań domowych zadanych wyłącznie w dniu poprzednim .

Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 września 2013 r.

 

System Librus automatycznie sprawdza jaki jest maksymalny numer w dzienniku klasy/szkoły, tak aby szczęśliwy numerek został wylosowany z pożądanego zakresu. W momencie wylosowania szczęśliwego numerka wyświetlona zostaje odpowiednia informacja na koncie Ucznia oraz Rodziców, dzięki czemu wiadomo jaki numer został wylosowany na kolejny dzień.