Prezydium i rachunek bankowy

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca – Magdalena Włodarczyk (tel. 695 189 502)

Zastępca Przewodniczącej – Jolanta Bik

Skarbnik – Sabina Baran

Sekretarz – Joanna Medwid-Stasik

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej:

nr 93 8128 0005 0019 4972 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej).

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 ustalono w kwocie 50 zł od każdej rodziny, której dzieci uczęszczają do Szkoły. Wpłata powinna być dokonana w całości w klasie, gdzie uczęszcza najstarsze dziecko. Rodzice są proszeni o poinformowanie przedstawicieli klas, do których uczęszczają ich młodsze dzieci, w której klasie została uiszczona składka wraz z podaniem imienia i nazwiska najstarszego dziecka.

Ostatecznym terminem wpłat składek na rachunek Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020 jest dzień 31.12.2019 r. a terminem na złożenie do Sekretariatu Szkoły wniosków o przysługujący zwrot w przypadku 100% wpłat składek w klasie jest dzień 31.01.2020 r.

Wpłaty zbiorcze składek klasowych wpłacane gotówką/przelewem na rachunek bankowy Rady przez przedstawicieli poszczególnych klas w przypadku 100% wpłat przez rodziców w danej klasie (z możliwymi zwolnieniami z wpłat max. 2 rodzin na klasę w klasach najstarszych dzieci) powinny być pomniejszane o przysługujący zwrot na klasę w kwocie 250 zł.

Ewentualne wpłaty indywidualne dokonywane przez rodziców należy opisać w tytule: „imię i nazwisko dziecko, klasa”. Jednocześnie o dokonanych wpłatach indywidualnych rodzice powinni poinformować swoich przedstawicieli w klasie.