POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

  • Wysłane przez webmaster w pon., 09/09/2019 - 23:01

W dniu 2 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:00 apelem dla klas 1-3. Uczniowie zostali serdecznie przywitani przez dyrekcję, wychowawców oraz swoich starszych kolegów.

Pierwszy dzień w szkole był dla nich oraz dla ich rodziców wielkim przeżyciem, a miłe i serdeczne przywitanie ułatwiło im przekroczenie szkolnego progu. Następnym aktem rozpoczynającym nowy rok szkolny był apel dla klas 7-8, który rozpoczął się o 9:30, oraz apel dla klas 4-6, który miał miejsce godzinę później. Oba apele zostały przygotowane przez uczniów klasy VI b i VIII b pod opieką następujących nauczycieli: Beatę Kosman, Izabelę Tokarz, Pawła Michulca oraz Małgorzatę Kubieniec.

Na pierwszym apelu obecny był Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt, który uroczyście przekazał kierowanie naszą szkołą nowej piani dyrektor Danucie Pindel-Nowak. Po gratulacjach i życzeniach dla pani dyrektor ze strony włodarza naszego miasta, głos zabrała dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu oprócz podziękowań i życzeń na nowy rok skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, przypomniała o tragicznej dacie 1 września 1939r.

W tym roku przypadła 80-rocznica wybuchu II wojny światowej, o czym w swoim apelu przypomnieli uczniowie biorący w nim udział . Wojenne wspomnienia czytały dziewczynki, a piękny wiersz o "Żołnierzach z Westerplatte" wyrecytowali chłopcy. Wszystko to przeplatane zostało pięknymi patriotycznymi piosenkami oraz prezentacjami multimedialnymi o czasach wojennych. Druga część apelu odbyła się już w luźnej atmosferze i zakończyła się piosenką, która wszystkich rozbawiła. Występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.

Po apelu uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.