OPŁATY ZA OBIAD

  • Wysłane przez webmaster w pt., 03/04/2020 - 16:15

Na prośbę Pana Krzysztofa Sarny - prezesa LKS Naroże, Dyrektor szkoły zwraca się do Państwa w sprawie uregulowania opłat za obiady w szkole, dzieci które korzystały z posiłków, a nie zapłaciły do tej pory.

Zaległe wpłaty za obiady za miesiąc luty i 8 dni marca należy uregulować na konto Klubu LKS Naroże, tj. Bank Spółdzielczy oddział Maków Podh. Konto nr: 28-87990001 0010 0100 1081 0002.