O szkole

Nasza szkoła jest placówką z wieloletnią tradycją. Rozpoczęcie jej działalności datuje się na rok 1624. Na przełomie wieków szkoła przekształcała się i rozbudowywała. Obecnie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Szkoła posiada 27 sal lekcyjnych, pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz sprzęt audiowizualny, salę gimnastyczną, pełnowymiarową halę sportową, dwa boiska szkolne, bibliotekę, jadalnię.

Nauczyciele prowadzą różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół - między innymi Szkolny Klub Sportowy oraz koła zainteresowań przedmiotowych.

W dniu 20 listopada 2004 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Poświęceń dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski w obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Od tej chwili organizowanych jest w szkole wiele uroczystości i konkursów poświęconych osobie patrona. Są one okazją do inicjowania spotkań społeczności lokalnej z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Nawiązana została także współpraca ze szkołą Albert Altalanos Iskola Jaszbereny na Węgrzech oraz z Zespołem Szkół im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku. 18 maja 2005 roku przedstawiciele szkoły uczestniczyli w organizowanym w Wadowicach Zjeździe Szkół Noszących Imię Jana Pawła II. Otrzymaną tam sadzonkę dębu uroczyście zasadzono przed szkołą obok pamiątkowej tablicy.

15 października 2008 roku odbyła się kolejna historyczna dla życia szkoły uroczystość nadania sztandaru. Poświęcenia dokonał na specjalnie zorganizowanej mszy świętej w suskim kościele parafialnym ks. Franciszek kard. Macharski, po czym odbyła się oficjalna część uroczystości. W budynku Zespołu szkół burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt uroczyście przekazał sztandar dyrektorowi Zespołu Szkół Piotrowi Kubieńcowi.

Szkoła posiada własne logo symbolizujące flagę w barwach papieskich na tle otwartej księgi z monogramem Jana Pawła II.