NFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ UCZNIÓW STYPENDIUM

  • Wysłane przez webmaster w wt., 19/02/2019 - 15:02
Z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego istnieje możliwość ubiegania się w roku szkolnym/akademickim  2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Uczniowie i studenci mogą strać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Tym sposobem mają zostać docenieni młodzi ludzie, którzy mają talenty i rozwijają swoje pasje, zwyciężają w olimpiadach, konkursach przedmiotowych czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmaganiach sportowych lub artystycznych. W szkole podstawowej o stypendia mogą strać się uczniowie od klasy V.
W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:
dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
 
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.
 
Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:
 
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
 
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
 
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.
 
dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 
2) za szczególne osiągnięcia sportowe,
 
3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 
4) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
 
5) na naukę nowożytnego języka obcego,
 
6) stażowe,
 
7) na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw).
 
Lucyna Stec-pedagog