LIST DOTYCZĄCY PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW PODCZAS FERII ZIMOWYCH