KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

  • Wysłane przez webmaster w pon., 22/08/2011 - 22:01

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

„Developing Tolerance Towards Cultural Diversity” – W stronę tolerancji...

Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu są państwa wchodzące w skład Programu Comenius.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich szkół partnerskich biorących udział w projekcie.

Cel konkursu:

1. Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego naszego projektu.

2. Logo stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Programu Comenius.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów szkoły.

2. Jeden autor może nadesłać jedną pracę.

3. Organizator nie dopuści do konkursu prac bez informacji o danych osobowych autora projektu

4. Należy zarejestrować się na stronie programu www.dttcd-comenius.eu.

5. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a) powinna zawierać elementy kojarzące logo z Programem Comenius,

b) powinna zawierać elementy kojarzące logo z projektem DTTCD,

c) posiadać elementy charakterystyczne dla tego programu,

d) być niepowtarzalnym i oryginalnym znakiem,

e) być łatwym do rozpoznania i zapamiętania.

6. Projekty logo mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

7. Prace powinny zawierać logo mieszczące się w polu 15 cm x 15 cm w wersji kolorowego znaku oraz być zapisane w formacie jpg, gif lub png.

8. Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 2 MB.

9. Każdy projekt należy przesłać za pomocą formularza "Prześlij LOGO" w zakładce KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS do dnia 30 września 2011 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 października 2011 roku.

2. Jury składające się z nauczycieli biorących udział w projekcie wybiera jedną najlepszą pracę, która będzie reprezentowała Zespół Szkół w międzynarodowym finale konkursu na logo.

3. Spośród nagrodzonych prac ze wszystkich szkół partnerskich, w drodze głosowania online zostanie wyłoniona praca zwycięska.

4. Przy ocenie prac na etapie szkolnym jury będzie brać pod uwagę: pomysł, uniwersalność i funkcjonalność, walory graficzne oraz nawiązanie do charakteru Programu Comenius.

Zapraszamy!