KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ LEONARDO

  • Wysłane przez webmaster w wt., 12/03/2019 - 11:17

„Leonardo” to konkurs wiedzy ogólnej dla gimnazjalistów z gmin zrzeszonych w SGB oraz Zdrużenie Babia Hora. Swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia z przedmiotów obowiązujących w Gimnazjum oraz dodatkowo wiedzy o regionie.

Harmonogram konkursu Leonardo w roku 2019 jest następujący:

  1. Etap szkolny – 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – do tego etapu może przystąpić, każdy zainteresowany i przygotowany do konkursu uczeń klasy III gimnazjalnej. Zgłoszeni należy składać w szkolnej bibliotece.
  2. Etap gminny – 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) – do tego etapu mogą przystąpić uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali najwyższą ilość punktów. Przewiduje się, że będzie to ok. 20 uczniów.
  3. Finał Główny – 10 maja 2019 r. w Rabcicach na Słowacji. Sucha Beskidzka będzie reprezentowało 4 uczniów. Uczestnik tej części konkursu musi posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty.

Nagroda: 20 najlepszych finalistów będzie uczestnikami dwudniowej wycieczki na Słowację, która została zaplanowana na 24-25 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w niniejszym REGULAMINIE.