KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  • Wysłane przez webmaster w śr., 11/03/2020 - 12:50

Zgodnie z § 18 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 roku Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor szkoły zawiesza od poniedziałku 16 marca, na okres dwóch tygodni, wszystkie zajęcia szkolne.

W dniach od 12 do 13 marca w szkole będą sprawowane jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, które nie będą miały opieki w domu. Zwracamy się do Państwa, aby zorganizować swoim dzieciom opiekę w domu i nie posyłać ich do szkoły.

Apeluję, by dzieci w tym 2-tygodniowym okresie pozostały w domu a nie poruszały się po mieście bez powodu, gdyż wtedy kwarantanna nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Proszę również o zapoznanie się z komunikatem MEN dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Liczę na Państwa zdrowy rozsądek, odpowiedzialne podejście oraz współpracę. Nauczyciele w tym czasie będą starali się przekazywać uczniom różne materiały dydaktyczne za pomocą dziennika elektronicznego oraz portali społecznościowych.

Z poważaniem,

Danuta Pindel-Nowak