KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZALECEŃ GIS I MINISTERSTWA ZDROWIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

  • Wysłane przez webmaster w czw., 27/02/2020 - 08:29

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do Państwa o podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej tego zagrożenia oraz związanej z nim profilaktyki. Szczególnie ważne jest uczulenie wszystkich uczniów, wychowanków, pracowników szkoły na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o stosowanie się do tych zaleceń.

Na stronie internetowej MEN zamieszczony został komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 

Najnowsze informacje można znaleźć na stronach: