INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

  • Wysłane przez webmaster w czw., 20/02/2020 - 14:01

Zachęcamy rodziców ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi materiałami dot. organizacji i przebiegu egzaminu.

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Harmonogram egzaminów w 2020 roku

Filmy nt. egzaminu:

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
  • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  • arkusze egzaminu próbnego,
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.