INFORMACJA DYREKTORA

  • Wysłane przez webmaster w pt., 09/10/2020 - 13:07

​Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej informuje, że na podstawie art. 75 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dzień 14 października 2020 roku (środa) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych i uczniowie w tym dniu nie przychodzą do szkoły.

Tego dnia, w razie potrzeby, będzie funkcjonowała świetlica. Proszę o zgłaszanie dzieci na świetlicę, które będą w tym dniu wymagały opieki.