INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

  • Wysłane przez webmaster w czw., 07/09/2017 - 14:17

Pedagog szkolny informuje, że rodzice/opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie pomocy rodzinom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji materialnej...więcej.