INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ