EDUKACYJNA SIEĆ ANTYSMOGOWA

  • Wysłane przez webmaster w czw., 29/11/2018 - 17:19

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu (ESA) - Edukacyjna Sieć Antysmogowa Państwowy Instytut badawczy. Projekt ten służy zwiększeniu świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców w zakresie znaczenia problematyki jakości powietrza jako dobra wspólnego o szczególnym znaczeniu. Projekt ESA polega na:

  • instalacji na budynku szkoły przez Naukową i  Akademicką Sieć Komputerową (NASK) urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza,
  • przesyłaniu danych przez siec transmisyjną do portalu internetowego www. https://esa.nask.pl/smog-basic,
  • prezentacji wyników pomiarów na ledowej tablicy informacyjnej zamontowanej na budynku szkoły,
  • uczestnictwie w szkoleniach,
  • prowadzeniu działań edukacyjnych,
  • udziale w konkursach.

ULOTKA do pobrania