Dokumenty szkolne

Poniżej zamieszczone są podstawowe dokumenty szkolne.

1. Statut Szkoły (aktualny od 1.12.2017 r.)

2. Program wychowawczo - profilaktyczny