DOBRZE WIEDZIEĆ

  • Wysłane przez webmaster w wt., 26/02/2019 - 19:19

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna –realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanie społeczną. W ramach projektu wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystane przez uczniów w drodze do i ze szkoły oraz podczas wyjść i wycieczek szkolnych. W oparciu o scenariusze lekcji przygotowanych w ramach kampanii, wychowawcy klas I-III oraz klas IV-VIII zorganizowali zajęcia edukacyjne o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.

W klasach I-III lekcja wychowawcza przeprowadzona została według scenariusza zajęć „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy”. Uczniowie obejrzeli animacje pt.,” „Przejście” oraz „ Pobocze”.

W klasach IV-VIII lekcja wychowawcza przeprowadzona została według scenariusza zajęć „Dobrze Cię widzieć, każdy z nas jest niepowtarzalny", w trakcie której uczniowie zostali zapoznani z projektem, obejrzeli animację pt "Bieg" a także uczestniczyli w zabawie "Dobrze widzieć tych, którzy..." oraz "Widać jak na dłoni".