ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

​SZANOWNI PAŃSTWO W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W celu wzmocnienia współpracy między szkołą a, uczniami i rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

W ANONIMOWEJ SKRZYNCE NA SYGNAŁY rodzice oraz uczniowie mogą przesyłać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic/opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce ma w Szkole pedagog szkolny. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

 

WYKAZ OSÓB I INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Telefony alarmowe:

 • 999 - pogotowie ratunkowe
 • 998 - straż pożarna
 • 997 - policja 992 - pogotowie gazowe
 • 994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 991 - pogotowie energetyczne
 • 112 - numery alarmowe z telefonu komórkowego

Telefony służb miejskich:

 • 33 874 9547, kom. 514 211 044 - Referat Promocji i Spraw Społecznych-Urząd Miasta
 • 33 874 52 11 - Komisariat Policji w Suchej Beskidzkiej
 • 33 874 31 73 - Straż Miejska
 • 33 874 22 43 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFOLINIE POMOCOWE

 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
 • 801 140 068-„Pomarańczowa linia” –pomoc rodzicom dzieci pijących alkohol
 • 800 120 359 - Narkomania , Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
 • 22 828 12 95 – telefon dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich 338742606- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej, nr tel. 338742271
 • 338744031- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
 • 338742404-Okręgowy Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
 • 338742218 wew. 25- Pedagog szkolny
 • Wychowawcy klas

PROCEDURY INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH LUB KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1.pdf

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/