Wrzesień 2021

SZCZEPIENIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PRZECIWKO SARS-COV-2

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 03/09/2021 - 20:53

Od września szczepienia uczniów w szkołach

przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów    

w wieku od 12 do 15 roku życia

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, z którym jako Dyrektor Szkoły, mam obowiązek zapoznać rodziców oraz uczniów naszej szkoły. 

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 24/09/2021 - 10:31

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Dyrektor szkoły przekazuje informację dla rodziców dotyczącą możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb: