Sierpień 2021

ŚWIETLICA SZKOLNA

  • Wysłane przez webmaster w wt., 31/08/2021 - 16:02

Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy będą w tym roku szkolnym korzystać z dowozów, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 1 września br. do świetlicy szkolnej po odbiór KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DOWOZY.

Wypełnione i podpisane należy złożyć do świetlicy do dnia 10 września br.