Marzec 2021

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 21/03/2021 - 08:45

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. oraz z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej również uczniowie klas 1-3 przechodzą w tryb nauki zdalnej, która potrwa od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może na wniosek rodziców zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.