Grudzień 2012

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

  • Wysłane przez webmaster w śr., 05/12/2012 - 09:17

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej powołała pierwszą w historii naszego miasta Młodzieżową Radę Miejską. Młodzi radni mają już za sobą uroczystą sesję, która odbyła się 4 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta radni złożyli ślubowanie oraz przeprowadzili tajne głosowanie, dokonując wyboru Prezydium. Przewodniczącym Rady został Wojciech Kubasiak, jego zastępcą Aleksandra Wajdzik, sekretarzem Karolina Puchała, a członkami Prezydium Bartosz Sarlej i Dominik Paryła. W kolejnym głosowaniu radni wybrali Komisję Rewizyjną w składzie: Karolina Pochopień, Karolina Chrząszcz i Sylwia Gołuszka.

Wielki Finał Szlachetnej Paczki

  • Wysłane przez webmaster w śr., 12/12/2012 - 11:18

Tegoroczna dwunasta edycja projektu „Szlachetna Paczka” została poszerzona o nowy rejon – Sucha Beskidzka i okolice. Z uwagi na ten fakt podjęliśmy akcję mądrej pomocy z ogromnym zaangażowaniem, gdyż mieliśmy świadomość, że wesprzemy kogoś z najbliższej okolicy.