Egzamin

PRÓBNE EGZAMINY

  • Wysłane przez webmaster w śr., 16/03/2016 - 14:24

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przypomina, że w dniach od 21 do 23 marca 2016 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą próbne egzaminy. Trzecioklasiści przychodzą w tych dniach do szkoły na godz. 8.00 (8. 15 rozpoczęcie egzaminu). Po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcję zgodnie z planem.

Harmonogram:

21 III - j. angielski,

22 III - matematyka i przedmioty przyrodnicze,

23 III - język polski i historia z wosem.

Informacja o możliwych dostosowaniach warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

  • Wysłane przez webmaster w pon., 29/09/2014 - 12:42

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II informuje rodziców (prawnym opiekunom) uczniów o możliwych dostosowaniach warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wykazie dokumentów na podstawie, których to dostosowanie może nastąpić.

Rewelacyjne EWD 2014 naszego Gimnazjum !

  • Wysłane przez webmaster w wt., 23/09/2014 - 17:24

Czym jest EWD? Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom nauczania gimnazjum.

Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych np. średnich nie daje pełnego obrazu kształcenia w danej szkole, gdyż miara ta nie informuje, w jakim stopniu szkoła przyczyniła się do rozwoju ucznia. Dlatego właśnie wartość EWD wskazuje przyrost wiedzy uczniowskiej, który nastąpił w ciągu trzech lat edukacji w gimnazjum.

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO !!!

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 08/09/2013 - 20:44

Informujemy, że w celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego wg poniższych wzorów. Deklarację składa się dyrektorowi (przez wychowawcę) nie później niż do 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu.

I po egzaminach...

  • Wysłane przez webmaster w czw., 25/04/2013 - 20:30

Egzamin Gimnazjalny 2013 za nami. Gimnazjaliści przez trzy dni zmagali się z testami z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Egzaminacyjne emocje są już za nimi. Teraz uczniów klas trzecich gimnazjum czeka trudny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Środa była drugim dniem egzaminu gimnazjalnego

  • Wysłane przez webmaster w śr., 24/04/2013 - 21:04

Uczniowie pisali dwa testy. Pierwszy z nich obejmował: biologię, geografię, fizykę i chemię, a drugi - matematykę. 

Czwartek będzie ostatnim dniem zmagań kończących edukacje na tym etapie. Gimnazjaliści dokonali wyboru jednego z dwóch języków: angielskiego lub niemieckiego. Egzamin odbędzie się na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki wszystkich testów poznamy dopiero w  czerwcu. Ich wynik będzie miał wpływ na rekrutację do szkoły ponadgimnazjalnej. Oprócz egzaminu, pod uwagę są brane: oceny na świadectwie oraz punkty uzyskane za różnego rodzaju osiągnięcia.

Strony