Jak to się zaczęło...

Wiedząc że kontakt z żywym językiem zapewni uczniom naszej szkoły znaczne podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poczyniłam starania w kierunku pozyskania szkół partnerskich chętnych do współpracy i wymiany doświadczeń. W związku z tym, w styczniu 2010r. napisałam listy i emaile do szkół w całej Europie. Wiele z nich do dziś pozostało bez odpowiedzi. Jednak dzięki platformie eTwinning nawiązałam kontakt z panią Anitą, nauczycielką języka angielskiego w Rydze. Wspólnie zdecydowałyśmy, że nasze szkoły nawiążą współpracę i podejmą starania związane z przystąpieniem do programu Comenius- uczenie się przez całe życie. Stworzyłyśmy też stronę internetową http://comenius2011-2013.ning.com/, na której uczniowie z naszych szkół mogli porozumiewać się za pomocą emaili i czatu. Następnym krokiem było wyszukanie przeze mnie kolejnych partnerów chętnych do pracy nad projektem. Było to zadanie trudne, ze względu na fakt, iż niektóre ze szkół początkowo zobowiązywały się do kooperacji, by po kilku dniach zmienić zdanie i przyłączyć się do innej grupy. Jednak dzięki usilnym poszukiwaniom zdołaliśmy odszukać jeszcze sześcioro innych nauczycieli z całej Europy, poważnie zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W efekcie nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołami w Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i na Łotwie. Do projektu zaprosiliśmy również szkołę partnerską z Jaszbereny na Węgrzech.
 

Następnie został opracowany wniosek o dofinansowanie wizyty przygotowawczej w Rydze, który został zaakceptowany przez polską Agencję Narodową. W związku z tym, w październiku 2010r. delegat Zespołu Szkół udał się na Łotwę, gdzie przedstawił opracowane przez stronę polską cele, strategię, i założenia projektu oraz jego tematykę. Szkoła goszcząca w Rydze, jak również obecne delegacje Chorwacji i Węgier zaakceptowały nasze pomysły, w wyniku czego ustalono tematykę projektu i jego tytuł „Developing Tolerance Towards Cultural Diversity”. Po powrocie delegata do kraju nadal pracowaliśmy nad ulepszeniem projektu. Byliśmy w stałym kontakcie emailowym i telefonicznym z koordynatorką, panią Anitą, oraz pozostałymi członkami grupy. Stworzyliśmy stronę, na której dopracowywaliśmy szczegóły projektu i dzieliliśmy się sugestiami. W efekcie opracowaliśmy projekt mający na celu zapoznanie się z różnicami kulturowymi istniejącymi w Europie. Wniosek o dofinansowanie został przez nas złożony w lutym 2011r. Na wyniki czekaliśmy do końca czerwca tego samego roku. Dowiedzieliśmy się wtedy, że nasza szkoła uzyskała akceptację Agencji Narodowej Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" i od września 2011r. zaczynamy realizować projekt! Pozytywną odpowiedź od swoich Agencji Narodowych otrzymały również szkoły z Węgier, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Niestety, nasi partnerzy z Grecji i Chorwacji nie uzyskali akceptacji, a Łotwa znalazła się na liście rezerwowej. W związku z tym, nasza szkoła została koordynatorem całego projektu.

Kraje partnerskie biorące udział w projekcie:

HISZPANIA
Escola Josep Veciana
Avinguda Catalunya s/n
43152 Perafort
(Tarragona)

Spain

WĘGRY
Grof Apponyi Albert
Altalanos Iskola
Ies Alapfoku Muveszetoktatasi Intezmeny
5100 Jaszbereny
Bajscy – Zs.u.1

WŁOCHY
Via Flavio Gioia, 4
Bagheria
Palermo
90011
Italy
http://www.icsbuttitta.org/

PORTUGALIA
Agrupamento de  Escolas de Maximinos
Escola E.B.2, 3 Frei Caetano Brandão
Rua da Naia
4700 – 137    Braga
Portugal
www.eb23-maximinus.rcts.pt

POLSKA
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1i Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej
ul Płk T. Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka
Poland

Mamy nadzieję na udaną i owocną współpracę!
 

Koordynator, mgr Marzena Kołodziejczyk