Dane rachunku bankowego Rady Rodziców

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW:

Składki są zbierane w gotówce przez przedstawicieli Trójek Klasowych. Kwota składki na rok szkolny 2017/2018 wynosi 50 zł od rodziny. W przypadku wpłaty składki za kilkoro dzieci uczęszczających do Szkoły, składkę należy przydzielić do wpłaty klasowej np. w następujący sposób: dwoje dzieci: 2*25 zł, troje dzieci: 2*20 zł +1*10 zł, itd.

DANE DO PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY RADY RODZICÓW:

Właściciel rachunku: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Nr rachunku: 93 8128 0005 0019 4972 2000 0010

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

Kwota: 50 zł

Tytuł przelewu: wpłata składki - „imię i nazwisko dziecka/dzieci”, klasa … (*)

 (*) W przypadku wpłaty składki za kilkoro dzieci uczęszczających do Szkoły, składka zostanie przydzielona do wpłaty klasowej w następujący sposób np. dwoje dzieci: 2*25 zł, troje dzieci: 2*20 zł +1*10 zł, itd.

Termin wpłaty: do 15. stycznia za każdy bieżący rok szkolny

Rodziców wpłacających przelewem prosimy o poinformowanie o tym Przewodniczącej/-ego Trójki Klasowej celem łatwiejszego monitorowania frekwencji wpłat do przyznania klasie częściowego zwrotu składki.

KONTAKT:

mail: radarodzicowsuchabeskidzka@gmail.com