Adres szkoły

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Adres szkoły: Ul. Płk. T. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka

Telefon: (+48) 33 8742218 (wewn. 21) lub (+48) 33 8744735

Adres WWW: http://www.zssucha.pl

E-mail szkoły: sekretariat@zssucha.pl

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30 (piątek - dzień wewnętrzny)

Formularz kontaktowy

Szkoła nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.