Zachęcamy do korzystania z Librusa

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w tym roku szkolnym wszyscy Rodzice (prawni Opiekunowie) oraz uczniowie (począwszy od klasy czwartej) mają pełny dostęp do Systemu Librus.

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą.

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ

Sprawdzian 2015 w pigułce

  • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
  • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

ZAPROSZENIE NA WYWIADÓWKI

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówki, które odbędą się 4 września 2014 r. (czwartek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Rok szkolny 2014/2015 oficjalnie otwarty!

Szkoła znowu zatętniła życiem!

Dzisiaj uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny, a pierwszy dzwonek oznajmił koniec wakacji!

Na hali sportowej Zespołu Szkół zgromadziła się młodzież Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami, nauczycielami i rodzicami. Tu odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy II „C” i III „A” pod kierunkiem mgr Magdaleny Świerkosz i mgr Alicji Stopki.

KOMUNIKAT w sprawie obiadów

Obiady dla uczniów i nauczycieli będą wydawane od 2 września br. Zgłoszenia na obiady na rok szkolny 2014/15 stołówka szkolna prowadzona przez LKS „Naroże” w Juszczynie przyjmuje do 1 września 20 14 r. do godziny 14.30 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Strony